ປຶກສາຫາລືໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສຳຫຼວດທ່າແຮງທາງ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

002ໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2020, ຜ່ານມານີ້ ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດປະຊຸມປຶກສາຫາ ລືໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສໍາ ຫຼວດທ່າແຮງທາງດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ກວຕ ໂດຍຜ່ານລະບົບ ກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ (Lao Openmeeting) ຝ່າຍລາວຊຶ່ງນຳໂດຍທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ, ລັດຖະມົນຕີກວຕ ແລະຝ່າຍຫວຽດນາມ ນຳໂດຍ ທ່ານເລ ຊວນ ດິງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກວຕ, ຊຶ່ງມີບັນດາຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຂອງຝ່າຍ ລາວ ແລະ ຝ່າຍຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວ ກັບການສ້າງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານທີ່ຈໍາ ເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອອໍານວຍຄາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶ່ງປະກອບມີບັນດາແຜນຍຸດ ທະສາດກ່ຽວກັບພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນພັດທະນາວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີແລະບັນດາເອກະສານອື່ນໆ. ພ້ອມທັງເຫັນດີໃນການສ້າງຈຸດປະສານງານ ແລະ ໄດ້ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການດັ່ງກ່າວໃຫ້ສຳເລັດຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕີລາຄາທ່າແຮງທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງຝ່າຍຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ສໍາເລັດໃນປິ 2019 ຜ່ານມາ.

000001003004