realpornfilms.com bf sex video
romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos 3gp download xxx brazzers
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly xxx bf video sexporndays.com xxyyzz hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn
telexporn bozporn
pornvixx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn freexxxvideosporn
pornvixx
xxxmobilporn.biz
sexyporntube.com xxxsextres.org

freepornvideosite.net

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຫຼຸດຜ່ອນອາການໄອ, ເປັນໄຂ້ ແລະ ເຈັບທ້ອງ ປະຈຳເດືອນຈະມາປົກະຕິ

altວິທີການບຳລຸງຮັກສາຮ່າງກາຍແບບບູຮານ ແມ່ນມີຫຼາຍວິທີ; ບາງທີ່ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເຊົາຈາກພະຍາດຕ່າງໆໄດ້

ຊຶ່ງແລ້ວແຕ່ສະພາບຂອງຮ່າງກາຍຂອງໃຜລາວ.

ມື້ນີ້, ພວກເຮົາຂໍແນະນຳອີກໜຶ່ງວິທີທີ່ອາດຈະຊ່ວຍຮັກສາອາການເຈັບ ຫຼື ໂກຕ່າງໆ ໄດ້ຫຼາຍເຊັ່ນ: ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ໄອ, ອາການເຈັບທ້ອງຂະນະທີ່ມີປະຈຳເດືອນ ແລະ ເຈັບທ້ອງປົກກະຕິ ພຽງແຕ່ໃຊ້ສຳລີຈຸ່ມແອນກໍຮໍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມປະມານ 50 % ຍັດໃສ່ສະບື ກໍສາມາດລົດອາການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້.

ວິທີຮັກສາ: ນຳເອົາສຳລີເຮັດເປັນກ້ອນສຳໂປ້ມື 1 ກ້ອນ, ຈຸ່ມໃສ່ແອນກໍຮໍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມປະມານ 50 % ໃຫ້ຊຸພໍປະມານ ຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳເອົາສຳລີດັ່ງກ່າວໄປຍັດໃສ່ສະບືໄວ້. ໃນເວລາບໍ່ດົນຕໍ່ມາ, ເຮົາຈະຮູ້ສຶກມີແຮງ. ຂະນະດຽວກັນ, ຄວາມເຈັບປວດ ກໍຈະເລີ່ມຄ່ອຍໆເຊົາໄປ.

ພ້ອມນັ້ນ, ວິທີນິີ້ກໍເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ດີຫຼາຍໃນການຮັກສາອາການບາດເຈັບຂອງກ້າມຊີ້ນ ແລະອາການມຶນຈັງຖືວ່າເປັນການແກ້ບັນຫາອີກທາງໜຶ່ງທີ່ດີຕາມທາງການແພດແຜນບູຮານເນື່ອງຈາກວິທີນີ້ບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄ່ຽງໃດໆ.

ຖ້າຫາກວ່າເຮົາເປັນໂກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ຫຼື ໄຂ້ຫວັດຂຶ້ນມາ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ ກໍຄືເອົາສຳລີເປັນກ້ອນສຳໂປ້ມື ຈຸ່ມໃສ່ແອນກໍຮໍ ແລ້ວບີບນໍ້າອອກພໍໃຫ້ຊຸ່ມ; ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍນຳໄປຍັດໃສ່ສະບື ແລະ ເພຶ່ອເພີມຄວາມໝັ່ນໃຈບໍ່ໃຫ້ສຳລີຫຼຸດອອກມາ ກໍຄວນໃຊ້ສຳລີທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ພໍດີກັບສະບື ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ຟັດສະເຕີຕິດໄວ້.

ສ່ວນຜູ້ດທີ່ຕ້ອງການເຊົາຈາກການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ ແລະ ເຈັບທ້ອງປົກກະຕິ ຄວນໃຊ້ສຳລີຈຸ່ມນໍ້າແອນກໍຮໍ, ແລ້ວນອນຫງາຍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເອົາສໍາລີຍັດໃສ່ສະບືຄ່ອຍໆ. ຖ້າຕົນເອງບໍ່ສາມາດເຮັດເອງໄດ້ ກໍສາມາດຫາຄົນອຶ່ນເຮັດໃຫ້. ຖ້າເຮັດຕາມການແນະນຳຄືແນວນີ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບຕ່າງໆເຫຼົ້ານີ້ກໍຈະຄ່ອຍໆເຊົາໄປ ແລະ ການເຮັດແນວນີ້ກໍຈະບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄ່ຽງຕໍ່ຮ່າງກາຍ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: thaiza.com

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ພອນສະຫວັນ ສຸວັນນະວົງ

alt