realpornfilms.com bf sex video
romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos 3gp download xxx brazzers
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly xxx bf video sexporndays.com xxyyzz hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn
telexporn bozporn
pornvixx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn freexxxvideosporn
pornvixx
xxxmobilporn.biz
sexyporntube.com xxxsextres.org

freepornvideosite.net

ບົດບາດຂອງກາເຟ ຕໍ່ການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນ ການເປັນໂຣກມະເຮັງ ແລະ ໂຣກເບົາຫວານ ຊະນິດທີ 2

alt

ມີຫຼັກຖານສະແດງວ່າ ກາເຟສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ອາດຈະຕໍ່ຕ້ານໂຣກເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ແລະ ໂຣກມະ

ເຮັງບາງຊະນິດໄດ້ ຊຶ່ງ ທ່ານ ປອ. Karl Krunszelnicki ໄດ້ສືກສາຫຼັກຖານນີ້ວ່າ: ນອກຈາກສານກາເຟອີນທີ່ມີ ໃນກາເຟແລ້ວ ຍັງມີສານເຄມີອື່ນໆອີກໃນກາເຟ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍຮັກສາສຸຂະພາບໄດ້. ໃນສ່ວນຂອງໂຣກມະເຮັງຕັບ, ສານເຄມີ 2 ຊະນິດນີ້ ຄື kahweol ແລະcafestrol ສາມາດອອກລິດປ້ອງກັນໂຣກມະເຮັງໄດ້ໂດຍກົງ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນອາການອັັກເສບອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນີ້, ສານດັ່ງກ່າວ ອາດຈະສາມາດປ້ອງກັນສານພິດ ຈຳ ພວກ aflatoxin ແລະ ສານປະກອບອື່ນໆ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກິດໂຣກມະເຮັງໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ໂຣກເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ນັ້ນເປັນອີກໂຣກທີ່ຈະເປັນປັນຫາໃຫຍ່ທົ່ວໂລກ. ຄົນທີ່ດື່ມ ກາເຟນັ້ນ ຈະມີອັດຕາຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໂຣກເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ຫຼຸດລົງ ນັ້ນມາຈາກການສຶກສາທີ່ໄດ້ມາ ຈາກການວິເຄາະຜົົນການສືກສາກກວ່າ 28 ກໍລະນີ ທີ່ຄອບຄຸມຈຳນນວນຄົນກວ່າ 1 ລ້ານຄົນທີ່ດື່ມກາເຟປະມານ 3 ຈອກ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນຕໍ່ວັນ ຈະມີອັດຕາການ ເປັນໂຣກເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ນ້ອຍລົງກວ່າ 21 % ເມື່ອທຽບກັບກຸ່ມບໍ່ໄດ້ດື່ມ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ດື່ມກາເຟເລີຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າພວກເຂົາດື່ມກາເຟ 6 ຈອກ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ນັ້ນຕໍ່ວັນ ຄວາມສ່ຽງກໍຈະຫຼຸດລົງໄປອີກ. ເມື່ອມີການຄົ້ນພົບກ່ຽວກັບການມີຊີວິດທີ່ຍາວນານຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນ, ກາເຟ ທີ່ບໍ່ມີສານຄາຟີອີນ ກໍສາມາດທີ່ຈະປ້ອງກັນໄດ້ ແຕ່ບໍ່ ເທົ່າກັບກາເຟທີ່ມີສານຄາຟີອີນ ຊຶ່ງສານເຄມີ 2 ຊະນິດ ທີ່ຈະເປັນປະໂຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍກໍຄື chlorogenic acid ແລະcaffeic acid.

ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໂຣກມະເຮັງທີ່ພົບໄດ້ຫຼາຍໃນຜູ້ຊາຍ ກໍຄື ມະເຮັງຕອມລູກໝາກ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກິດການເສຍຊີວິດຈາກໂຣກມະເຮັງເປັນອັນ ດັບທີ 2. ຄວາມເຊື່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງ ໂຣກມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກ ກັບ ກາເຟນັ້ນເປັນຜົນບວກ; ການວິເຄາະຈາກການສຶກສາກວ່າ 13 ກໍລະນີ ຊຶ່ງລວມຈຳນວນຜູ້ ຊາຍຫຼາຍກວ່າ 530,000 ຄົນ. ສຳລັບກຸ່ມທີ່ດື່ມກາເຟເພີ່ມເປັນພິເສດກວ່າ 2 ຈອກຕໍ່ວັນ, ຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໂຣກມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກນັ້ນຫຼຸດລົງ ປະມານ 2,5 %. ໃນພາບລວມນັ້ນ, ກຸ່ມທີ່ດື່ມກາເຟຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໂຣກມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກຫຼຸດລົງເຖິງ 10 %. ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກຂໍ້ມູນສຸຂະພາບນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ ເກິດຂຶ້ນມາຈາກ ສານຄາຟີອີນ ເພາະວ່າ ມັນເກິດຂຶ້ນກັບກຸ່ມທີ່ດື່ມກາເຟແບບບໍ່ມີສານຄາຟີອີນດ້ວຍ. ຜ່ານການທົດລອງ ເບິ່ງຄືວ່າ ກາເຟສາມາດຫຼຸດການເປັນໂຣກ ມະເຮັງຜິວໜັງໄດ້ອີກດ້ວຍ ຢ່າງນ້ອຍໃນກຸ່ມຂອງໜູທົດລອງ. ການສຶກສາອື່ນ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມສ່ຽງ ໃນການເປັນໂຣກມະເຮັງໃນຊ່ອງປາກນັ້ນຫຼຸດລົງ ດ້ວຍການດື່ມກາເຟທີ່ມີສານກາຟີອີນ ຖ້າພວກເຂົາດື່ມກາເຟຫຼາຍກວ່າ 4 ຈອກໃນແຕ່ລະວັນ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເປັນໂຣກມະເຮັງໃນຊ່ອງປາກຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 49 %. ກາເຟນັ້ນ ເບິ່ງຄືມີຄວາມສຳພັນຄືໂຄງຮູບຕົວເຈ (J-curve) ກັບສຸຂະ ພາບ; ມັນຈະມີປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນໄດ້ສູງສໍາລັບການດື່ມປະມານ 4 ຈອກຕໍ່ວັນ; ຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໂຣກຫຼຸດລົງເຖິງ 11 % ແລະ ການດື່ມທີ່ຫຼາຍ ຫຼື ນ້ອຍເກີນໄປ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກິດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຫົວໃຈເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ. ການວິເຄາະຜົນການສືກສາໃນຜູ້ໃຫຍ່ກວ່າ 100,000 ຄົນ ພົບວ່າ ກຸ່ມຄົນທີ່ດື່ມກາເຟເຂົ້າ ໄປນັ້ນມີອັດຕາສ່ຽງໃນການເປັນໂຣກມະເຮັງປອດເພີ່ມຂຶ້ນ 27 %, ແຕ່ໃນກຸ່ມຂອງການວິເຄາະນີ້ມີ 2 ການສືກສາທີ່ເຮັດການສືກສາກາເຟທີ່ບໍ່ມີສານຄາຟີອີນ ແລະ ພົບວ່າໄດ້ຜົນການທົດລອງທີ່ກົງກັນຂ້າມ. ຄົນທີ່ດື່ມກາເຟທີ່ບໍ່ມີສານຄາເຟອີນຈໍານວນຫຼາຍ ຈະມີຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນໂລກມະເຮັງປອດຫຼຸດລົງເຖິງ 34 %. ໃນ ກຸ່ມໜຶ່ງມີຫຼັກຖານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ກາເຟນັ້ນມີຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ກາເຟທີ່ບໍ່ມີສານຄາຟີອີນ ກໍຈະມີຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍໃນບາງກໍລະນີອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ປອ. Karl Krunszelnicki ກ່າວວ່າ: “ໃນຕອນນີ້, ຄົນທີ່ດື່ມກາເຟ ບໍ່ຄວນຮູ້ສືກບໍ່ດີກ່ຽວກັບການດື່ມກາເຟ, ແຕ່ກໍບໍ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ດື່ມກາເຟເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອແທນການດື່ມນ້ຳລ້າ”.

ຂໍ້ມູນຈາກ: VCHARKARN.COM

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ບາລະຄອນ ສຸວັນນະພາສີ