Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home News Local News ພວຕ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ລົງກວດສີນຄ້າປອມແປງລອກ ຮຽນແບບ

ພວຕ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ລົງກວດສີນຄ້າປອມແປງລອກ ຮຽນແບບ

142

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17 ມີຖຸນາ 2019, ຂະແໜງຊັບ ສິນທາງປັນຍາ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ

(ພວຕ) ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືເພື່ອວາງແຜນລົງສະກັດກັ້ນ ສິນຄ້າລອກຮຽນແບບແປ້ງ ນົວກາຈອງ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ພູວຽງ ທີ່ປືກສາການຄ້າການລົງທືນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພວຕ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ສີຟອງ ແກ້ວເຮືອງມະນີ, ຫົວໜ້າ ພວຕ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເປັນການສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມການແຈ້ງການຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ 0400 ກວຕ. ກຊປ, ລົງວັນທີ 14 ມີນາ 2019 ແລະ ຕາມການ ສະເໜີຂອງ ບໍລິສັດ ພູວຽງທີ່ປຶກສາການຄ້າ ແລະ ການລົງທືນ ຈຳກັດ, ສະບັບເລກທີ 18/PTIC, ລົງວັນທີ 10/6/2019.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ປືກສາຄົ້ນຄວ້າວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການລົງສະກັ້ດກັນສີນຄ້າປອມແປງລອກ ຮຽນແບບ.

ການປະຕິບັດການກວດສອບສິນປອມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເທື່ອທີສອງຂອງປີ 2019 ແລະ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຄະນະກໍາມະການຂັ້ນເມືອງວ່າມີການລັກລອບສີນ ຄ້າລອກຮຽນແບບເຂົ້າມາແຂວງ ຈຳປາສັກ.

ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຮັບມືກັບການລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ພວຕ ຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການຂັ້ນແຂວງ ສົມທົບກັບ ປກສ ເມືອງ, ຫ້ອງ ການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງໂຂງ ໄດ້ລົງກວດກາສີນຄ້າທີ່ຕະຫຼາດເມືອງແສນ, ຕະຫຼາດຂີ້ນາກ, ຕະຫຼາດນາກະສັງ.

ຄະນະກວດສອບ ໄດ້ລົງກວດກາທັງໝົດຈໍານວນ 85 ຮ້ານ, ພົບເຫັນສີນຄ້າລອກຮຽນແບບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແປ້ງນົວກາຈອງຈຳນວນ 4 ຮ້ານ ແລະ ໄດ້ກັກ ຢຶດແປງນົວກາຈອງປອມທັງໝົດ 60 ຖົງຊຶ່ງໃນຈໍານວນນີ້ ມີຖົງຂະໜາດບັນຈຸ 1,000 ກຣາມ 05 ຖົງ, ຖົງຂະໜາດບັນຈຸ 500 ກຣາມ ຈໍານວນ 07 ຖົງ, ຖົງຂະໜາດ ບັນຈຸ 250 ກຣາມ ຈຳນວນ 48 ຖົງ.

ສີນຄ້າປອມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກກັກຢຶດໄວ້ທີ່ ພວຕ ແຂວງຈຳປາສັກ ເພື່ອລໍຖ້າດຳເນີນການໃນຂັ້ນຕອນຕາມລະບຽບການ.

ເຂົ້າຮ່ວມການກວດກາສິນຄ້າປອມຄັ້ງນີ້ ມີຄະນະກຳມະການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ, ພະແນກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງກວດກາພາສີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຂວງ ແລະ ຕົວແທນຈາກບໍລິສັດ ພູວຽງ ຈໍານວນທັງໝົດ 16 ທ່ານ, ຍິງ 01 ທ່ານ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ເລນິນ ດວງພູມີ

138137139140141