Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home News Communication and cooperation of technology ກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ປືກສາຫາລືຮ່ວມກັບເຖິງການ ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາ, ຊີວະນາໆ ພັນ ແລະ ລະບົບນີເວດແມ່ນໍ້າ ໃນສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ປືກສາຫາລືຮ່ວມກັບເຖິງການ ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາ, ຊີວະນາໆ ພັນ ແລະ ລະບົບນີເວດແມ່ນໍ້າ ໃນສປປ ລາວ

081ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2019 ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສປປ ລາວ ແລະ ສູນເຂດຮ້ອນຫວຽດ

ນາມ-ລັດເຊຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ປືກສາຫາລື ຮ່ວມກັນເຖີງການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້ານິເວດວິທະຍາ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ລະບົບນິເວດເຂດແມ່ນໍ້າ ໃນສປປ ລາວ ຝ່າຍລາວ ຊຶ່ງນໍາໂດຍ ທ່ານ ປອ. ຄໍາເພັດ ວົງດາລາ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຝ່າຍຫວຽດນາມ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ.ປອ. ດັງ ໂຮ່ງຈຽນ, ອໍານວຍການສູນເຂດຮ້ອນຫວຽດນາມ-ລັດເຊຍ.

ໃນກອງປະຊຸມທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ຂົງເຂດຄົ້ນຄວ້ານິເວດວິທະຍາ, ຊີວະນາໆພັນປ່າໄມ້ ແລະ ລະບົບນິເວດນໍ້າເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ ຢູ່ຂອບເຂດ ສປປ ລາວ ເຊີ່ງປະກອບມີ ການຄົ້ນຄວ້າລັກສະນະພິເສດຂອງບັນດາປັດໄຈທາງພູມສາດ, ນິເວດວິທະຍາພືດ, ສັດ ໃນເຂດອານຸລັກແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບົບນິເວດນໍ້າໃນເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ ຢູ່ຂອບເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ ສສປ ລາວ; ຄົ້ນຄວ້າຄຸນລັກສະນະນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນລະບົບນິເວດປ່າ ແລະ ລະບົບນີເວດນໍ້າ ຢູ່ຂອບເຂດ ສປປ ລາວ; ຮ່ວມມືການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຮູບພາບທາງໄກເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຄຸນລັກສະນະພິເສດລະບົບນິເວດປ່າ, ສ້າງແຜນທັດສະນີຍະພາບ ແລະ ແຜນທີ່ການແຈກຢາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ທີ່ມີຄຸນຄ່າດ້ານການອະນຸລັກສູງ ໃຫ້ແກ່ເຂດອະນຸລັກແຫ່ງຊາດບາງເຂດ ຂອງ ສປປ ລາວ; ຄົ້ນຄວ້າສ້າງບັນຊີລາຍຊື່ ແລະ ຄັດເລືອກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດສະເພາະຕີລາຄາສະຖານະພາບ, ຊະນິດພື້ນເມືອງ, ຊະນິດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີຄ່າເສດຖະກິດສູງຫາຢາກ, ມີຄຸນຄ່າທາງເສດຖະກິດ ( ພືດ, ເຫັດ, ສັດ, ສັດເລືອຄານ-ສັດທຸກຊະນິດທີ່ມີຊີວິດໃນນໍ້າ ( Amphibian), ສັດຊະນິດອ່ອນ, ແມງໄມ້, ສັດມີຊີວິດໄຕ້ດິນ ແລະ ສັດທີ່ມີຊີວິດໃນນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ ໃນເຂດອະນຸລັກແຫ່ງຊາດ ແລະ ບາງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ ສປປ ລາວ; ຄົ້ນຄວ້າສະພາບການ ແລະ ສິິ່ງທີ່ຍັງຕົກຄົງຄ້າງຂອງສານເຄມີທີ່ເປັນຜິດ (Toxin) ເງື່ອນໄຂສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາ; ສ້າງວິທີການ, ສ້າງພື້ນຖານທາງວິທະຍາສາດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນຄວາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະວິທະຍາສາດ, ການປົກປັກຮັກສາສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນລະບົບເຂດອະນຸລັກແຫ່ງຊາດ ແລະ ບາງເຂດນໍ້າຈືດບາງທີ່ສໍາຄັນຂອງ ສປປ ລາວ.

ຂັ້ນພື້ນຖານ, ນອກຈາກນັ້ນ, ສູນເຂດຮ້ອນຫວຽດນາມ-ລັດເຊຍ ຈະໄດ້ສະໜັບສະໜູນກໍ່ສ້າງທາງດ້ານວິຊາການການຄົ້ນຄວ້າດ້ານນິເວດວິທະຍາ, ການຄົ້ນຄ້ວາສານເຄມີເປັນຜິດທີ່ຕົກຄ້າງໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການອະນຸລັກລະບົບນິເວດ ທາງນໍ້າ ແລະ ທາງບົກໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານວິທະຍາສາດ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການເດີນທາງຄົ້ນຄ້ວາພື້ນທີ່ຕົວຈິງພ້ອມທັງຈະໄດ້ຈັດສໍາມະນາວິທະຍາສາດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ຊຶ່ງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ຈະແຕ່ງຕັ້ງສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ເປັນຈຸດປະສານງານ ແລະ ຈະຮ່ວມມືກັນເປັນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທ້າຍປີ 2019 ນີ້.

ໃນຕອນແລງຂອງວັນດຽວກັນ, ໂອກາດທີ່ ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ.ປອ. ດັງໂຮ່ງຈຽນ, ອໍານວຍການສູນເຂດຮ້ອນຫວຽດນາມ-ລັດເຊຍ ເດີນທາງ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ, ຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ , ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກຂອງກະຊວງນໍາອີກ.

ຮູບ-ຂ່າວ: ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື

082083084085086088089087