Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

Home News Communication and cooperation of technology ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານດ້ານວິທະຍາ ສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ໃນຂອບອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານດ້ານວິທະຍາ ສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ໃນຂອບອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ

000

ໃນເວລາ 8:30 ໂມງຂອງວັນທີ 9 ສິງຫາ 2019 ທີ່ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ

ສຳມະນາວຽກງານການຮ່ວມມືອາຊຽນຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຍັງມີ ທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທະຣາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ທັງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳອາຊຽນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ຄະນະອະນຸກຳມະການດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ (ASEAN COSTISub-Committees), ຄະນະອະນຸກຳມະການອາຊຽນດ້ານວຽກງານມາດຕະຖານ ຄຸນນະພາບ (ACCSQ) ແລະວັດແທກ, ດ້ານວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ(AWGIPC),ດ້ານວຽກງານພະລັງງານປະລຳມະນູ(ASEAN TOM) ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ວິຊາການຈໍານວນ ທັງໝົດ 40 ກວ່າທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວລວມຂອງວຽກງານຄະນະກຳມະການ ດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ອາຊຽນ, ວຽກງານຂອງບັນດາອະນຸກຳມະການທີ່ຂຶ້ນກັບ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳອາຊຽນ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານອາຊຽນດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ,ມາດຕະຖານ ຄຸນນະພາບ ແລະ ວັດແທກ ແລະ ວຽກງານພະລັງງານປະລຳມະນູ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາວຽກງານການຮ່ວມມືອາຊຽນຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຄັ້ງນີ້ໄດ້ສະຫຼຸບ ຕີລາຄາ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ,ຂໍ້ຄົງຄ້າງແລະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອເອົາມາເປັນບົດຮຽນໃນການປັບປຸງວຽກງານອາຊຽນຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ມາດຕະຖານ, ວັດແທກ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະພະລັງງານປະລຳມະນູອາຊຽນທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຍົກສູງຖານະບົດບາດຂອງຕົນເອງໃນເວທີພາກພື້ນແລະສາກົນ,ປະຕິບັດພັນທະໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊູມຂອງສະມາຊິກທຸກຄັ້ງ ແລະ ທຸກລະດັບ, ໄດ້ປະກອບສ່ວນຮ່ວມໃນການກຳນົດຫຼັກການແລະລະບຽບການອັນສຳຄັນຂອງອາຊຽນ, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດສະມາຊີກອາຊຽນ, ຄູ່ເຈລະຈາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືສອງຝ່າແລະຫຼາຍຝ່າ,ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະໃນການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ຂື້ນທີ່ສປປລາວ ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງານ ແລະ ຍາດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ພວກເຮົາໃນຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ASEANCOST-59 ປີ 2000, AMMST-16, ASEANCOST-70 ປີ 2015, SCMG-36 ປີ 2016, SCB-50 ປີ 2018ແລະກອງປະຊຸມຄະນະອະນຸກຳມະການອາຊຽນດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ,ມາດຕະຖານ ຄຸນນະພາບ ແລະ ວັດແທກຫຼາຍຄັ້ງ, ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນຖານະນັກວິທະຍາສາດທີ່ສ້າງຄຸນປະໂຫຍໃຫ້ແກ່ອາຊຽນດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ 2 ທ່ານ[The ASEAN Meritorious Service Award (AMSA)],ໄດ້ຍົກລະດັບສ້າງແລະບຳລຸງຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງສປປ ລາວ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຫຼາຍກວ່າ 189 ເທື່ອຄົນ (ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິ່ງຜ່ານມາ), ໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄ້ວາໜຸ່ມລາວໄດ້ 7 ທ່ານ (Fellowship), ໄດ້ສົ່ງນ້ອງນັກຮຽນຂັ້ນມັດທະຍົມ ເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ແຂ່ງຂັນຄວາມຮູ້ ດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ 7 ຄັ້ງ, ລວມ 42 ເທື່ອຄົນ ແລະ ຄູອາຈານ 14 ເທື່ອຄົນ, ໄດ້ຮັບຫຼຽນລາງວັນ ຄື: 6 ຫຼຽນຄໍາ, 8 ຫຼຽນເງິນ, 8 ຫຼຽນທອງແດງ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ໃນຂົງເຂດ ອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານ ຮູບການ, ວິທີການ ແລະ ກົນໄກ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະນັ້ນ ທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ແລະ ໂອ້ລົມຕໍ່ຕອງປະຊຸມ ໂດຍທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາຄະນະກໍາມະການ ແລະ ອະນຸກໍາມະການ ດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ອາຊຽນ ຂອງ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງຕົນເອງເປັນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ມີລັກສະນະລວມສູນ ແລະ ແທດເຫມາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນປະຈຸບັນແລະອານາຄົດ ຈື່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍ່ສ້າງແລະບຳລຸງຍົກລະດັບ ບຸກຄະລາກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນດາອະນຸກຳມະການພາຍໃນຄະນະກຳມະການ ດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳອາຊຽນໃຫ້ເກັ່ງເຊັ່ນ: ເກັ່ງທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ, ເກັ່ງທາງດ້ານວິຊາການ-ວິຊາສະເພາະ, ເກັ່ງທາງດ້ານການພົວພັນ-ເຈລະຈາແລະເກັ່ງທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ປະເທດເຮົາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີປະສິດຕິພາບ ມີປະສິດຕິຜົນສູງຂຶ້ນໃນລະດັບພາກພື້ນແລະສາກົນ.

ພາບ-ຂ່າວ: ບຸນທັນ ນັນທະວົງ

001002003004005