Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home News Activities ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ “ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (E-Meetings)”

ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ “ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (E-Meetings)”

There are no translations available.

068ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ (ກຕດ), ກະຊວງວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸຸມ ຝຶກອົບ

ໃນຫົວຂໍ້ “ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (E-Meetings)” ເພື່ອຍົກປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານລັດແບບທັນສະໄໝໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກວຕ ໃນວັນທີ 13 ມິ ຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.

ການຈັດການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດການເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະປະທານ ຂອງ ທ່ານ ແກ້ວນະ ຄອນ ໄຊສຸລຽນ, ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ແລະ ທ່ານ ບຸນປອນ ບົວແພງ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກງານ, ກວຕ.

ການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ໜຶ່ງໃນບັນດາຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາຂອງ ກຕດ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈາກ ກວຕ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ລະບົບເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໂດຍສະເພາະການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານລັດ ແບບທັນສະໄໝ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການປະຕິບັດວຽກງານມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດງົບປະມານ.

ນອກຈາກຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ລະບົບແລ້ວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນໃນການໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ.

ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການຈາກກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກງານ ແລະ ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ 30 ກວ່າທ່ານ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ

069070071072