freepornvideosite

xxxpornowatch

freeporntub
xnxxvid
tweensex
telexporn

bozporn

xvideos2 sex download pornvixx

3gp download xxx brazzers fullteenporno
pornvidwatch

 

     ຕາຕະລາງສັງລວມບັນດາ ດຳລັດ


ລ/ດ ຊື່ເປັນພາສາລາວ ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ ເລກທີ  ວັນທີຮັບຮອງ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ປັບປຸງ ໄດ້ແປເປັນພາສາອັງກິດ 
1 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ 362/ລບ 07/10/2014 ຍັງ
2

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

364/ນຍ 13/10/2014 ຍັງ
3 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ 290/ນຍ 02/09/2014 ຍັງ
4 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການອຸດໜູນການອອກລູກ ແລະ ປິ່ນປົວເດັກອາຍຸລຸ່ມຫ້າປີ 273/ລບ 19/08/2014 ຍັງ
5 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄວບຄຸມ, ສະກັ້ນກັນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ 267/ລບ 05/08/2014 ຍັງ
6 ການຍົກຍ້າຍຂອງຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ 134/ສນຊ.ຫກ 08/07/2014 ຍັງ
7 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ການຍົກເວັ້ນສະເພາະທີ່ພົວພັນກັບ ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳງຽບ 1 221/ນຍ 02/07/2014 ຍັງ
8 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງ 194/ລບ 12/06/2014 ຍັງ
9 ຮ່າງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ 434/ກຍ 10/06/2014 ຍັງ
10 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດການສົ່ງເສີມ ກາເຟລາວ ຮອດປີ 2025 190/ລບ 09/06/2014 ຍັງ
11 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວ ກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ 2014-2020 167/ລບ 15/05/2014 ຍັງ
12 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການໂອນ, ແຍກ ແລະ ສ້າງຕັ້ງເມືອງໃໝ່ທີ່ຂື້ນກັບແຂວງ ໄຊສົມບູນ 364/ນຍ 27/12/2013 ຍັງ
13 ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 169/ປປທ 20/08/2013 ຍັງ
14 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ 165/ນຍ 07/05/2014 ຍັງ
15 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ, ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຍົກເວັ້ນສະເພາະບາງບັນຫາ ທີ່ຕິດພັນກັບເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳມັງ 1 164/ນຍ 07/05/2014 ຍັງ
16 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ 159/ລບ 04/06/2013 ຍັງ
17 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຕີລາຄາ, ການປະມູນຂາຍ ແລະ ການມອບຊັບໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ 158/ລບ 04/06/2013 ຍັງ
18 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍສັງຄົມສົງເຄາະ 169/ລບ 19/06/2013 ຍັງ
19 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ 220/ນຍ 28/08/2013 ຍັງ
20 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການພົວພັນ ຄົນເຊື້ອຊາດລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ 24/ນຍ 15/01/2014 ຍັງ
21 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະທິການ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 315/ນຍ 22/11/2013 ຍັງ
22 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະທິການ ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກຮອດປີ 2020 29/ລບ 20/01/2014 ຍັງ
23 ເອົາໃຈໃສ່ປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຫວັດລະດູການຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ພະຍາດໄຂ້ຫວັດ ສັດປີກ H5N1, H5N2, H7N9 c]t H10N8 0106/ສທ 20/01/2014 ຍັງ
24 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງກົມໃຫ່ຍເຕັກນິກ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ 35/ນຍ 28/01/2014 ຍັງ
25 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ກິລາ-ກາຍະກຳ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2020 289/ລບ 28/10/2013 ຍັງ
26 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ, ຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຍົກເວັ້ນສະເພາະບາງບັນຫາ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳລີກ 1 36/ນຍ 28/01/2014 ຍັງ
27 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກຊັບ 188/ນຍ 24/07/2013 ຍັງ
28 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ "ປະຕິບັດງານພິເສດຂອງລັດຖະບານ" ຊີ້ນຳ ວຽກງານຊອກຫາ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ລາວ ໃນປາງສົງຄາມ 93/ນຍ 17/03/2014 ຍັງ
29 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ, ຢັ້ງຢືນ ແລະ ຍົກເວັ້ນສະເພາະບາງບັນຫາທີ່ຕິດ ພັນກັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳຊັ້ນ 3 A 94/ນຍ 17/03/2014 ຍັງ
30 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຄົນພິການ 137/ລບ 18/04/2014 ຍັງ
31 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນ ສປປ ລາວ ໄລຍະແຕ່ປີ 2014-2020 136/ນຍ 18/04/2014 ຍັງ
32 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະພາບໍລິຫານກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 152/ນຍ 28/04/2014 ຍັງ
33 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍໂຮງໝໍເອກະຊົນ 151/ລບ 28/04/2014 ຍັງ
34 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 309/ນຍ 28/09/2011  07/03/2012  ຍັງ
35 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການຄວບຄຸມຢາສູບ 214/ນຍ 21/05/2012   ຍັງ
36 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດສັດ 228/ລບ 31/5/2011   ຍັງ
37 ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 174/ລບ 23/5/2014   ຍັງ