Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

Home Department Division of Under MOST
xpornfly xxx bf video sexporndays.com xxyyzz hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx telexporn bozporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn freexxxvideosporn sexyporntube.com xxxsextres.org

freepornvideosite.net

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນແຂວງ

1. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (Vientiane Capital)

ທ່ານ ທະວີໄຊ ເໝົາຊົມພູ, ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສີທົນ ດາວພະສິດ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ມະນໍລິນ ພິລະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Tel: (+85621) 732 406

Fax: (+85621) 732 408

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Website: www.Dstvc.gov.la

2. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ (Phongsaly Province)

ທ່ານ ທອງເລົາ ວົງອິນຄຳ, ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ຄຳອ້ວນ ໄຊຍະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ຄຳສານ ໄຊຍະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Tel: (+85688) 210 398

Fax: (+85688) 210 398

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

3. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ (Luangnamtha Province)

ທ່ານ ປອ. ຈັກພິພັກ ກອງຈຳປາ, ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ເປີແລ ທົງສະໄຫວ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Tel & Fax: (+85686) 212 081

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Website: www.ST-LNT.most.gov.la

4. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງອຸດົມໄຊ (Oudomxay Province)

ທ່ານ ສົມແພງ ໄພຍະວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ນ. ວັນນາລີ ສີລິວົງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສີວອນ ເພັງມີໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Tel: (+85681) 212 042

Fax: 081 212 042

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website: www.st-ods.most.gov.la

5. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ (Bokeo Province)

ທ່ານ ຄອນໄຊ ສະຕິ, ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ໄພວັນ ສ້ອຍທອງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Tel & Fax: 084 212215

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website: www.st-bk.most.gov.la

6. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ (Xayyabouly Province)

ທ່ານ ສົມສະໜຸກ ໄຊຄຳມູນ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ມືຖື: 020 55577018

ທ່ານ ສຸລະພອນ ກອງສັບ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ມືຖື: 020 54406222

ທ່ານ ລິນທອງ ແກ້ວບົວ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ມືຖື: 020 55678962

Tel: 074 213196

Fax: 074 213196

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website: www.st-sbl.most.gov.la

7. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ (Xiengkhuang Province)

ທ່ານ ປອ. ບຸນມີ ສີລາວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ຈັນທະວອນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Tel: 061 213283

Fax:

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website:

8. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ຫົວພັນ (Huaphan Province)

ທ່ານ ປອ. ສົມທອງ ວິໄລພົນ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ມືຖື: 020 5880 8744

ທ່ານ ສົມຈິດ ພັນພິພັກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ມືຖື: 020 5576 4487

ທ່ານ ວົງພັນ ຈັນງາຄຳ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ມືຖື: 020 2234 6838

Tel: 064 312 027

Fax:

Email:

Website: www.st-hp.most.gov.la

9. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ (Luangphabang Province)

ທ່ານ ສິງຄຳ ພົມມລັດ, ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ຈັນທະລັງສີ ວົງລັດ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Tel: 071 253546-47

Fax:

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

10. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ວຽງຈັນ (Vientiane Province)

ທ່ານ ວິໄລສອນ ຈິງບ່າວໂຮມ, ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກ

Tel & Fax: 023 400193

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Website: www.st-vt.most.ta,

11. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ (Bolikhamxay Province)

ທ່ານ ຂັນແກ້ວ ສອນສັກສິດ, ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສິງຄຳ ສຸວັນຄຳ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ປິ່ນທອງແກ້ວ ສິງຫາກ້ອນຄຳ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ບຸນເລີດ ໄຊແສງແກ້ວ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Tel: (+85654) 211 055, 020 55853236

Fax: (+85654) 211 054

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

12. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຄຳມ່ວນ (Khammouane Province)

ທ່ານ ນ. ໄພບູນ ໄຊຍະກຸມມານ, ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ນາງ ແຕງອອ່ນ ລິນສົມພູ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ຄຳແດງ ສີບຸນເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Tel: (+85651) 251 186, 051 251 366

Fax: (+85651) 251 186

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Website: www.st-km.most.gov.la,

13. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (Savannakhet Province)

ທ່ານ ທັນໃດ ຈັນສົມພູ, ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ກົງສະໄໝ ພະໄຊສົມບັດ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ກຽງຄຳ ທິບພະນັນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ບຸນເຄືອບ ແກ້ວມະນີ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Tel: (+85641) 212597

Fax: (+85641) 212 597

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website: www.Dostsavannakhet.gov.la,

14. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ (Saravan Province)

ທ່ານ ສີສຸດອນ ອັງຄະໄລ, ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສົມມະນີ ໄຊຍະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Tel: (+85634) 212 023

Fax: (+85634) 212 023

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Website: http://www.dostsaravanh.gov.la,

15. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຈຳປາສັກ (Champasak Province)

ທ່ານ ສີຟອງ ແກ້ວເຮືອງມະນີ, ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ວຽງນະຄອນ ບົວລະພັນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສົມຈິດ ໂພທິສານ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ໄພທູນ ສີພູມມາ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Tel: (+85631) 254 154

Fax: (+85631) 254 154

Email: [email protected]yahoo.com,

Website: www.st-cps.most.gov.la/

16. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງເຊກອງ (Sekong Province)

ທ່ານ ສຸລະພົນ ໝື່ນວິເສດ, ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ວຽງໄຊ ວໍລະສິງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ລຳພັນ ແກ້ວມະຫາໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Tel: (+85638) 211 646

Fax: (+85638) 211 646

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Website: www.dost-sk.gov.la

17. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງອັດຕະປື (Attapeu Province)

ທ່ານ ບຸນທຽນ ວົງພູທອນ, ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ອິນປັນ ພິມທິສານ, ຮອງພະແນກ

ທ່ານ ສຸກສະໄໝ ສີໂນລາດ, ຮອງພະແນກ

Tel & Fax: (+85636) 211 933

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Website: www.dostattapeu.gov.la

18. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງໄຊສົມບູນ (Saysomboun)

ທ່ານ ບີ ເຮີ, ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ວຽງຄຳ ລີຫວັງເສີ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສຸລັງ ພົມມະຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Tel: (+856) 030 2817463

Fax: (+856) 023 280037

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,realpornfilms.com
romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn
telexporn bozporn
pornvixx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx