Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ໂປຣແກຣມ ໂປຣແກຣມ ແລະ ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂປຣແກຣມ ຕ່າງໆ
Up

ໂປຣແກຣມ ຕ່າງໆ

ປື້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ອີເມວຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ປື້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໄຟຣ໌ແຊຣຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
Phetsarath OT Font
Net Framwork v1.1
dotnetfx.zip (21.73 MB)

keybaord Keybaord Driver ເປັນແປ້ນພິມພາສາລາວທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອລົງໃນລະບົບຄອມພີວເຕີ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບ Windows XP, Windows 2000 (Word, Excel, PowerPoint ແລະ ໂປຣແກຣມອີ່ນໆ)

ຊຶ່ງນອນຢູ່ໃນ ໂຄງການ ໄອຊີທີ ເພື່ອການພັດທະນາ  ຂອງກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ອົງການວີທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ STEA ໃນເມື່ອກ່ອນ

ເປັນໂຄງການທີ່ຣ່ວມມືລະຫວ່າງ STEA-UNDP

Keybaord Driver
Keybaord Driver.zip (1005.32 kB)

sarikaສາລິກາ ເປັນໂປຣແກຣມ ຈົດໜາຍພາສາລາວ  ສຳລັບ ສົ່ງ-ຮັບ ອີເມວ ຊຶ່ງຫນ້າຕາຂອງໂປຣແກຣມ ສະແດງເປັນພາສາລາວ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ເຂົ້າໃຈງ່າຍຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ງານ (for Client)

ຊຶ່ງນອນຢູ່ໃນ ໂຄງການ ໄອຊີທີ ເພື່ອການພັດທະນາ  ຂອງກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ອົງການວີທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ STEA ໃນເມື່ອກ່ອນ

ເປັນໂຄງການທີ່ຣ່ວມມືລະຫວ່າງ STEA-UNDP

ໂປຣແກຮມ ສາລິກາ

changdaoໂປຣແກຣມ ຊ້າງດາວ ເປັນໂປຣແກຣມ ................... ຊຶ່ງຫນ້າຕາຂອງໂປຣແກຣມ ສະແດງເປັນພາສາລາວ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ງານ

 ຊຶ່ງນອນຢູ່ໃນ ໂຄງການ ໄອຊີທີ ເພື່ອການພັດທະນາ  ຂອງກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ອົງການວີທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ STEA ໃນເມື່ອກ່ອນ

 ເປັນໂຄງການທີ່ຣ່ວມມືລະຫວ່າງ STEA-UNDP

ໂປຣແກຣມ ຊ້າງດາວ

smart-typing-laoSmart Typing Lao ເປັນໂປຣແກຣມ ແປ້ນພິມ ຊ່ວຍຝຶກຊ້ອມໃນການພິມພາສາລາວ ຊຶ່ງມີຄຳແນະນຳວິທີໃຊ້ ການອອກແບບກໍ່ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ຜູ້ ໃຊ້ງານ ມີຄວາມຫລາກຫລາຍໃຫ້ຝຶກຊ້ອມທັກສະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ມີເກມໃຫ້ຫລິ້ນ ເຫມາະສຳລັບຜູ້ຮຽນພິມໃຫມ່ ແລະຜູ້ທີ່ເປັນແລ້ວໄດ້ຮູ້ວິທີ ທີ່ຖືກຕ້ອງຂຶ້ນຕື່ມ ເປັນຜົນງານຂອງນັກສຶກສາ. (ກໍລະນີ ຖ້າຕິດຕັ້ງ Smart Typing Lao ບໍ່ໄດ້ ເພາະຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງ Net Framwork v1.1 ກ່ອນ )

Smart Typing Lao
Powered by Phoca Download