Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ການ ສ້າງນະວັດຕະກຳ ຂົງເຂດວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ການ ສ້າງນະວັດຕະກຳ ຂົງເຂດວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

12ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2019 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດ

ຕະກຳ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບທະນາຄານພັດອາຊີ(ADB)ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ການ ສ້າງນະວັດຕະກຳ ຂົງເຂດວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ(SMEs) ພາຍໃຕ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ (Technical Assistance TA9316-LAO) ໂດຍ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດຂອງທ່ານ ສຸມານະ ຈຸລາມະນີ, ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະ ວັດຕະກຳ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມ, ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງອຸດສາ ຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະ ຈາກສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຂົ້າຮ່ວມ 30 ກວ່າຄົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານນະວັດຕະກຳ, ການສ້າງຕ່ອງໂສ້ໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ຂະບວນການຜະລິດໂດຍຜ່ານຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ແທດເໝາະເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ, ໂດຍມີນັກວິທະຍາກອນຜູ້ທີ່ຊ່ຽວຊານຈາກບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີມາບັນຍາຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພື່ອເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບ ຮົມ ນຳໄປກຳນົດການສ້າງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ທັງເປັນການສະໜັບສະໜູນທາງພາກທຸລະກິດ ການຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ກຳນົດໄດ້ຂົງເຂດບູ ລິມະສິດໃນອະນາຄົດ.

ພ້ອມດຽວກັນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງຈະໄດ້ມີໂອກາດປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງນະວັດຕະ ກຳໃນຂົງເຂດ ການຜະລິດດັ່ງກ່າວນີ້.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 14-16 ພຶດສະພາ 2019 ຈຶ່ງຈະໄດ້ປິດລົງ.

ພາບ: ແສງທອງ ວັນນະທຳ

ຂ່າວ: ບຸນທັນ ນັນທະວົງ

060708091011