Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ຂ່າວສານ ຂ່າວສານ ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ເຕັກໂນໂລຊີ ສປປ ລາວ ຈຳເປັນຕ້ອງນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງໃນອະນາຄົດ

ສປປ ລາວ ຈຳເປັນຕ້ອງນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງໃນອະນາຄົດ

048ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ (ກຕດ), ກະຊວງວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີ (ກວຕ) ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ General

Electric, ປະເທດສິງກະໂປໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຫັນເປັນດີຈີຕ໋ອນ ໃນ ຍຸກອຸດສະຫະກຳ 4,0ຶ່ງເຫັນວ່າເປັນຫົວຂໍ້ໃໝ່ທີ່ກໍາລັງ ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກັນຢ່າງ ກ້ວາງ ຂວາງ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທະຣາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກວຕ.

ທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ, ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງ ນີ້ ວ່າ: ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກໍຄື ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ເວົ້າລວມແລ້ວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ລີເລີມນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນ ມີ ສູນ ຄອມພີວເຕີ ອົງການວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ອວຕສ) ັນໃຈກາງໃນການປະສານ ງານກັບທຸກພາກສ່ວນເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ຄົ້ນຄວ, ພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີ ອອກສູ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະບັນດາໂປຣແກຣມເປັນພາສາລາວ ທີ່ຮັບ ໃຊ້ໃຫ້ ແກ່ວຽກງານບໍລິຫານຈັດການຫ້ອງການ ກ່ຽວກັບເອກະສານ, ຄິດໄລ່ບັນຊີແລະຖານຂໍ້ມູນຂັ້ນພື້ນຖານເປັນຕົ້ນ ໂປຣແກຣມDOS, DuangJan, Lotus,Data Base ແລະ ອື່ນໆ.

ເລີມແຕ່ປີ 2000 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ສູນໄອຊີທີ ອວຕສ ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໃໜ່ ໂດຍສະເພາະ ການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນໂລກຂອງອີນເຕີ ເນັດ ຊຶ່ງໃນນີ້ໄດ້ມີການພັດທະນາ ລະບົບ Unicode Font ພາສາລາວ ເພື່ອການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນໂລກອີນເຕີເນັດ.

ໃນປີ 2006 ກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງເປັນ ກົມແອງຟອກມາຕິກ ອວຕສ ເປັນໃຈກາງໃນການ ສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານໄອຊີທີ, ສ້າງແຜນພັດທະນາ e-Government ແລະ Localization Open Office; ຕໍ່ມາໃນປີ 2011 ໄດ້ມີການປັບປູງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຄື ກົມເຕັກໂນໂລຊຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໄດ້ມີບົດບາດຕົ້ນຕໍ່ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ໄອທີໃຫ້ກວາງຂວາງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ເລ່ງໃສ່ການພັດທະນາ ລະບົບຊອບ ແວຣເພື່ອຍົກສູງການບໍລິ ຫານລັດດ້ວຍລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ e-Document, e-Personnel, e-Inventory, e-Meeting, e-Voting, e-Center, e-Library, e-News. ມາຮອດປີ 2018 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວແທດເໝາະ ແລະ ທັນກັບສະພາບການຕົວຈິງ ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ກົມເຕັກໂນ ໂລຊີດິຈິຕ໋ອນເຖີງປັດຈຸບັນຊຶ່ງໄດ້ຮັບ ຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສູນບໍລິການຂໍ້ມູນດີຈີຕ໋ອນ ດ້ວຍລະບົບ Cloud ຫລືເອີ້ນວ່າ DATA CENTER ຊຶ່ງເປັນ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມ ອາດສາມາດຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ຫັນເປັນດີຈີຕ໋ອນຂອງບັນດາສຳນັກງານ ອົງການຂອງພາກສ່ວນລັດ ກໍຄືເອກະຊົນ ໄປເທື່ອລະກ້າວ.

ເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກວຕໄດ້ມີຄຳເຫັນ ແລະ ໂອ້ລົມຕໍ່ບັນດານັກສຳມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ວ່າ: ໃນປັດຈຸບັນ, ຫລາຍປະເທດໃນໂລກໄດ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມອາດສາ ມາດຕົວຈິງຂອງຂອງຕົນແນໃສ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນໃນສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ. ມີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ, ການບໍລິຫານລັດ, ລວມທັງກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມອື່ນໆອັນກໍໃຫ້ເກີດມີການ ແຂ່ງຂັນກັນສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼາຍປະເທດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວເຂົ້າສູ່ການພັດທະນາໃນຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບເຂົ້າໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບຍຸກສະໄໝ.

ໃນໄລຍະສາມປີຜ່ານມານີ້. ທົ່ວໂລກໄດ້ມີການເວົ້າເຖິງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທີ 4 (ຫຼືເອີ້ນວ່າຍຸກອຸດສາຫະກໍາ4.0)ຊຶ່ງໝາຍເຖິງຂະບວນການປ່ຽນແປງ ທາງດ້ານວິທີການຜະລິດຈາກຮູບແບບເກົ່າໄປສູ່ຮູບແບບໃໝ່ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ແລະ ອິນເຕີເນັດເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິ ພາບຂອງຂະບວນການຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ລະ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດອອກມາສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຢ່າງແທ້ ຈິງ.

ບັນດາເຕັກໂນໂລຊີແລະນະວັດຕະກໍາທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ນີ້, ແນວໂນ້ມໜຶ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ໃນປັດຈຸບັນກໍຄື ປັນຍາປະດິດ (AI) ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ສ້າງຫຸ່ນຍົນອັດຕະໂນມັດມາຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ເຕັກໂນໂລຊີລະບົບກຸ່ມຂໍ້ມູນຜູກພັນ (Blockchain), ລະບົບການປະມວນຜົນ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບ ອອນໄລ (Cloud Computing), ການວິເຄາະຖານຂໍ້ມູນມະຫາສານ (Big Data), ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແຫ່ງສັບພະສິ່ງ (Internet of Things) ແລະ ອື່ນໆຊຶ່ງ ບັນດານະວັດຕະກໍາຂອງເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກໆຫົວໜ່ວຍຂອງລະບົບການຜະລິດນັບຕັ້ງແຕ່ວັດຖຸດິບ, ເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ, ລະບົບອັດຕະ ໂນມັດ, ຫຸ່ນຍົນຊຶ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍເພື່ອໃຫ້ສາມາດສື່ສານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອຊ່ວຍໃນການ ຈັດການຂະບວນການຜະລິດສິນຄ້າທັງໝົດ.

ໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບ ແລະ ຮັບໝາກຜົນສູງສຸດ, ມັນຈື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິ ຕ໋ອນນັ້ນ ກໍຄື: ສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນ(Data Center) ເພື່ອເປັນສູນກາງໃນການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທັງເປັນແຫຼ່ງປະມວນຜົນ ຂໍ້ມູນຂະໜາດ ໃຫຍ່ຂອງບັນດາເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ່ອນໃນຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ຮອງຮັບຈໍານວນຜູ້ຊົມໃຊ້ຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ປະລິມານຂໍ້ມູນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບຂອງການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ໃນຍຸກໂລກາພິວັດນີ້, ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າການພັດທະນາທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະ ນາແລ້ວແມ່ນໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການຄົ້ນຄ້ວາ-ພັດທະນາ ແລະ ການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ເປັນບັນຫາສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້, ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຮີບດ່ວນນໍາເອົາເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ່ອນ ມາເປັນເຄື່ອງມືສໍາຄັນໃນການກະຕຸກ ຊຸກຍູ້ ແລະ ຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາປະເທດຊາດຊຶ່ງເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນສາມາດຕອບໂຈດ ຫຼື ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ປະເທດເຮົາກໍາລັງພົບພໍ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ອາດຈະເພີ່ມໂອກາດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວໂປງໃສສາມາດກວດສອບ ໄດ້, ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ໃນກຸ່ມວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນໂລກ ສະໄໝ ໃໝ່ໄດ້.

ທ່ານຍັງກ່າວອີກຕື່ມວ່າ: ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທີ 4 ກໍາລັງປ່ຽນແປງພື້ນຖານການຜະລິດຂອງໂລກ ຊຶ່ງໃນນັ້ນລວມທັງການປ່ຽນແປງວິທີການຜະລິດ, ປ່ຽນແປງຮູບແບບການຜະລິດ ແລະ ປ່ຽນແປງກໍາລັງການຜະລິດອີກດ້ວຍ.

ໃນການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທີ 4 ນີ້ ເຫັນວ່າ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ໃນຍຸກດັ່ງກ່າວ ມີການປ່ຽນແປງແບບກ້າວກະໂດດຂອງເຕັກໂນໂລຊີຊຶ່ງ ສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ ຜູ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອົງກອນ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບວິທີຄິດ, ຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ຂະບວນການດຳເນີນທຸລະກິດຕ່າງໆ ເພື່ອແນ່ໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ່ອນ ເຂົ້າໃນລະບົບການ ຜະລິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຫັນວ່າ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ໃນຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ທຸກໆອົງກອນບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມຈຸດປ່ຽນສໍາຄັນ ຂອງເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ລວມໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ໄກ ແລະ ຮອບດ້ານອີກດ້ວຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີບົດຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ບໍລິສັດ General Electric (GE)ຈາກປະເທດສິງກະໂປ ຊຶ່ງເພິ່ນຈະມາສະເໜີບົດກ່ຽວກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງໂລກ ທີ່ເກີດມາຈາກເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ຜົນກະທົບຈາກການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທີ 4 ແລະ ບັນດາ ບົດຮຽນຕ່າງໆຂອງສາກົນກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ໋ອນ; ຫລັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈື່ງຈະພ້ອມກັນແລກປ່ຽນຄິດເຫັນ ເພື່ອຊອກຫາແນວທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີຄວາມກຽມພ້ອມກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກອຸດສະຫະກຳ 4.0 ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ມີທ່ານລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກ, ທ່ານສິນນະສອນບູລົມ;ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ GE ປະຈຳລາວ, ຫົວໜ້າກົມ, ສະຖາບັນ, ພາຍໃນກະຊວງ, ຕາງໜ້າຈາກພາກລັດ, ທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ່າວ ແລະ ພາບ: ນ. ທັດສະນີ ພົງບັນດິດ

049050051055052054056057