Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ວິທະຍາສາດ

ຂ່າວວິທະຍາສາດ

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຫຼຸດຜ່ອນອາການໄອ, ເປັນໄຂ້ ແລະ ເຈັບທ້ອງ ປະຈຳເດືອນຈະມາປົກະຕິ

altວິທີການບຳລຸງຮັກສາຮ່າງກາຍແບບບູຮານ ແມ່ນມີຫຼາຍວິທີ; ບາງທີ່ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເຊົາຈາກພະຍາດຕ່າງໆໄດ້

Read more...

ການຮຽນຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດ ຊ່ວຍໃຫ້ ສະໝອງດີຂຶ້ນ

altນັກວິທະຍາສາດຈາກ Higher School of Economics (HSE) ຮ່ວມກັບ ຄະນະວິໄຈຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ

Read more...

ການຮັກສາໄວຣັສຕັບອັກເສບ ແບບພື້ນບ້ານ ອາດເຊົາໄດ້

altສຳລັບກົນໄກການເກີດພະຍາດ ໄວຣັສຕັບອັກເສບ ບີນີ້ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ກວ່າ 90 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈະຕິດ ຕໍ່ທາງກຳ

Read more...

ບົດບາດຂອງກາເຟ ຕໍ່ການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນ ການເປັນໂຣກມະເຮັງ ແລະ ໂຣກເບົາຫວານ ຊະນິດທີ 2

alt

ມີຫຼັກຖານສະແດງວ່າ ກາເຟສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ອາດຈະຕໍ່ຕ້ານໂຣກເບົາຫວານຊະນິດທີ 2 ແລະ ໂຣກມະ

Read more...

ອາຫານເສີມອາດຈະບໍ່ມີສານເຄມີທີ່ສຳຄັນ ແບບທີ່ເຮົາ ຄິດກໍໄດ້

alt

າຫານເສີມບາງຊະນິດຖືກເຮັດຂຶ້ນໃນຫ້ອງທົດລອງ ຄ້າຍຄືກັບການເຮັດຢາຊະນິດອື່ນໆນັ້ນ ອາດຈະ ໄດ້ມາຈາກ

Read more...

ເຄັດລັບການໄລ່ໜູ, ແມງມຸມ ແລະ ແມງໄມ້ ຕ່າງໆ ດ້ວຍສະໝຸນໃພໃກ້ໂຕ

altເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີເມື່ອມີສັດນ້ອຍ ແລະ ແມງໄມ້ຫຼາຍ ຊະນິດມາຢູ່ໃນເຮືອນຮ່ວມກັບເຮົາ. ສ່ວນໃຫຍ່ ພວກມັນ

Read more...

More Articles...