Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ພະແນກ ການຂັ້ນແຂວງ

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນແຂວງ

       1. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (Vientiane Capital)

           ທ່ານ ດາວເພັດ ອາລຸນ                                   ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ສີທົນ ດາວພະສິດ                                 ຮອງຫົວໜ້າ

           ທ່ານ ມະນໍລິນ ພິລະວົງ                                 ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85621) 260480                    

              Fax:   (+85621) 260480
              Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

 

       2. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ (Phongsaly Province)
           ທ່ານ ສອນເພັດ ສໍດາລາ                                 ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ຄຳອ້ວນ ໄຊຍະວົງ                                 ຮອງຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ສຸບຸນລ້ຽງ ເນດບຸນນອງ                           ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85688) 210 398                                

              Fax:   (+85688) 210 398
              Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

 

       3. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ (Luangnamtha Province)
           ທ່ານ ທອງສິງ ອຸດົມສິລິ                                  ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ທອງພັນ ສົມບູນ                                   ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85686) 212 081                                             

              Fax:   (+85686) 212 081
              Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

 

       4. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງອຸດົມໄຊ (Oudomxay Province)
           ທ່ານ ສົມແພງ ໄພຍະວົງ                                   ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ທອງວັນ ບຸນສະຫວັດ                               ຮອງຫົວໜ້າ

           ທ່ານ ນາງ ວັນນາລີ ສີລິວົງ                                 ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85681) 212 042      


       5. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ (Bokeo Province)

           ທ່ານ                                   ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ                                    ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:                                                 

 

              Fax:   
              Email: 

     

      6. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ (Xayyabouly Province)
           ທ່ານ                                   ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ                                    ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:                                                 

              Fax:   
              Email: 

 

      7. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ (Xiengkhuang Province)
           ທ່ານ                                   ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ                                    ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:                                                 

              Fax:   
              Email: 

 

      8. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ຫົວພັນ (Huaphan Province)
           ທ່ານ                                   ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ                                    ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:                                                 

              Fax:   
              Email: 

      9. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ (Luangphabang Province)
           ທ່ານ                                   ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ                                    ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:                                                 

              Fax:   
              Email: 

 

      10. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ວຽງຈັນ (Vientiane Province)
           ທ່ານ                                   ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ                                    ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:                                                 

              Fax:   
              Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,   

 

     11. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ (Bolikhamxay Province)
           ທ່ານ ແສນຄຳສຸກ ເທບປັນຍາ                             ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ປິ່ນທອງແກ້ວ ສິງຫາກ້ອນຄຳ                       ຮອງຫົວໜ້າ

           ທ່ານ ບຸນເລີດ ໄຊແສງແກ້ວ                               ຮອງຫົວໜ້າ

           ທ່ານ ສົງການ                                               ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85654) 212 827                                            

              Fax:    (+85654) 212 827
              Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,   

 

     12. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຄຳມ່ວນ (Khammouane Province)
           ທ່ານ ສິງແກ້ວ ມະນີວົງ                                    ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ນາງ ແຕ່ງອອ່ນ ລິນສົມພູ                           ຮອງຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ບຸນຈັນ ແສ່ວຄຳ                                     ຮອງຫົວໜ້າ            

              Tel:    (+85651) 251 186                                            

              Fax:   (+85651) 251 186
              Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,   

 

     13. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (Savannakhet Province)
           ທ່ານ ດຣ. ແສງທອງ ວັງແກ້ວມະນີ                    ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ທັນໃດ ຈັນຊົມພູ                                   ຮອງຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ກົງສະໄໝ ພະໄຊສົມບັດ                           ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:     (+85641) 212 597   

              Fax:    (+85641) 212 597
              Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,   

 

     14. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ (Saravan Province)
            ທ່ານ ສີສຸດອນ ອັງຄະໄລ                                ຫົວໜ້າ
            ທ່ານ ທອງໄສ ສົນລາສີ                                  ຮອງຫົວໜ້າ
            ທ່ານ ດຣ. ສົມພອນ ໂພໄຊ                             ຮອງຫົວໜ້າ
               Tel:    (+85634) 212 023                                             

               Fax:   (+85634) 212 023
               Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

               Website: http://www.dostsaravanh.gov.la/

 

     15. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຈຳປາສັກ (Champasak Province)
           ທ່ານ ພູເງິນ ປໍອຸ່ນວົງ                                     ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ດຣ. ພູວຽງ ລາດຊະໂພ                            ຮອງຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ບຸນຕິວ ຈັນທະສອນ                               ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:     (+85631) 254 154                                         

              Fax:    (+85631) 254 154
              Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,  

              Website: http://dostchampasak.gov.la/

    

    16. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງເຊກອງ (Sekong Province)
           ທ່ານ ສຸລະພົນ ໝື່ນວິເສດ                               ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ວຽງໄຊ ວໍລະສິງ                                     ຮອງຫົວໜ້າ

           ທ່ານ ລຳພັນ ແກ້ວມະຫາໄຊ                              ຮອງຫົວໜ້າ
             Tel:     (+85638) 211 646                                                  

             Fax:    (+85638) 211 646 
             Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,   

 

     17. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງອັດຕະປື (Attapeu Province)
           ທ່ານ ໃສສ່ອງ ວົງສຸພັນ                                   ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ອິນປັນ ພິມມະສານ                                ຮອງຫົວໜ້າ
            Tel:    (+85636) 211 933                                             

            Fax:   (+85636) 211 933
            Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

     18. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງໄຊສົມບູນ (Saysomboun)
           ທ່ານ                                                       ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ                                                       ຮອງຫົວໜ້າ
            Tel:    (+856)                                           

            Fax:   (+856)
            Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,